Bodhi Instituut

Binnenkort online

De belangrijkste doelstelling van het Bodhi-Instituut is het uitgeven en toegankelijk maken van de oorspronkelijke leringen van het boed­dhisme. Centraal staat daarbij de Nederlandse vertaling van de Pali-Canon. Dit omvangrijke corpus van gewijde geschriften bevat de oudste bronteksten van het boed­dhisme en benadert – ondanks vele latere uitwerkingen en toevoe­gingen – het dichtst de oorspronkelijke Leer van de Boeddha. Veel secundaire literatuur wordt pas echt begrijpelijk wanneer men kennis genomen heeft van deze klassieke teksten, die – naast de mondelinge traditie – nog steeds de basis vormen van de boeddhistische praktijk. Maar ook voor wie alleen een algemene belangstelling heeft voor oosterse filosofie en levens­beschouwing vormt de Pali-Canon een onuitputtelijke bron van kennis en wijsheid. Naast de Nederlandse vertaling van de Pali-Canon zal de uitgeverij van het Bodhi-Instituut tevens werk publiceren dat deze bronteksten, zowel theoretisch als praktisch, helpt ontsluiten. Het Instituut zal bovendien activiteiten organiseren die geïnteresseerden in de gelegenheid stellen zich door middel van sutta-classes, een leergang Pali, lezingavonden en meditatiecursussen, persoonlijk te verdiepen in de studie en de beoefening van de klassieke buddhadhamma. Ook de geplande uitgave van het tijdschrift ‘Bodhi’ moet hieraan bijdragen.